Niso Villas

Όροι & Προϋποθέσεις

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις (συλλογικά, αυτοί οι "Όροι και Προϋποθέσεις") ισχύουν για τη χρήση από εσάς των https://nisovillas.com/, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου, λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρονται σε ή μέσω https://nisovillas.com/ (the “Website”).

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν ξεκινήσετε τη χρήση. Niso Villas, επειδή με τη χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν από [DATE]. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό χωρίς να σας ειδοποιούμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε τον παρόντα ιστότοπο και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό και να εξοικειώνεστε με τυχόν τροποποιήσεις. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του Ιστότοπου μετά από τέτοιες τροποποιήσεις θα αποτελεί αναγνώριση των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων και συμφωνία να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

Συμπεριφορά στον ιστότοπο

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των επικοινωνιών σας μέσω της Ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν από Terms Conditions Template Generator.

Δημοσιεύοντας πληροφορίες ή χρησιμοποιώντας με άλλο τρόπο οποιαδήποτε υπηρεσία επικοινωνίας, δωμάτιο συνομιλίας, πίνακα μηνυμάτων, ομάδα ειδήσεων, βιβλιοθήκη λογισμικού ή άλλη διαδραστική υπηρεσία που μπορεί να είναι διαθέσιμη σε εσάς στην ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεν θα ανεβάσετε, μοιραστείτε, δημοσιεύσετε ή διανείμετε με άλλο τρόπο ή θα διευκολύνετε τη διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου - συμπεριλαμβανομένου κειμένου, επικοινωνιών, λογισμικού, εικόνων, ήχων, δεδομένων ή άλλων πληροφοριών - που:

  • Είναι παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, παραπλανητικό, δόλιο, προσβλητικό της ιδιωτικής ζωής άλλου, αδικοπρακτικό, περιέχει σαφείς ή γραφικές περιγραφές ή αφηγήσεις σεξουαλικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σεξουαλικών εκφράσεων βίαιου ή απειλητικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων) ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους κανόνες ή τις πολιτικές μας.
  • θυματοποιεί, παρενοχλεί, εξευτελίζει ή εκφοβίζει άτομο ή ομάδα ατόμων με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την αναπηρία.
  • Παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα δημοσιότητας ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους.
  • Αποτελεί μη εξουσιοδοτημένη ή μη ζητηθείσα διαφήμιση, ανεπιθύμητο ή μαζικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (επίσης γνωστό ως "spamming"), αλυσιδωτές επιστολές, οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης προσέλκυσης ή οποιαδήποτε μορφή λαχειοφόρου αγοράς ή τυχερών παιχνιδιών.
  • Περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται να διαταράξουν, να βλάψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να βλάψουν ή να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτου.
  • Μιμείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων ή εκπροσώπων μας

Δεν εγκρίνουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε υλικού που αναρτάται ή υποβάλλεται από τρίτους χρήστες της Ιστοσελίδας. Γενικά, δεν προ-ελέγχουμε, παρακολουθούμε ή επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο που αναρτάται από τους χρήστες των υπηρεσιών επικοινωνίας, των δωματίων συνομιλίας, των πινάκων μηνυμάτων, των ομάδων ειδήσεων, των βιβλιοθηκών λογισμικού ή άλλων διαδραστικών υπηρεσιών που μπορεί να είναι διαθέσιμες στην ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

Ωστόσο, εμείς και οι εκπρόσωποί μας έχουμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αφαιρούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που, κατά την κρίση μας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιουσδήποτε άλλους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών για τον Ιστότοπό μας ή είναι με άλλο τρόπο επιβλαβές, επιλήψιμο ή ανακριβές. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τέτοιου περιεχομένου. Με το παρόν συναινείτε στην εν λόγω αφαίρεση και παραιτείστε από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας που προκύπτει από την εν λόγω αφαίρεση του περιεχομένου.

Συμφωνείτε ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή, και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε τη συνδρομή σας, το λογαριασμό σας ή άλλη σύνδεση με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς για παραβίαση οποιασδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις.

Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι θα συνεργαστούμε πλήρως στις έρευνες για παραβιάσεις των συστημάτων ή της ασφάλειας του δικτύου σε άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση ύποπτων εγκληματικών παραβιάσεων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλο το περιεχόμενο που σας παρουσιάζεται στον παρόντα Ιστότοπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους και αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Niso Villas.

Επιτρέπεται η χρήση του περιεχομένου μόνο με τη ρητή άδεια που σας έχει δοθεί από εμάς ή από τον συγκεκριμένο πάροχο περιεχομένου. Εκτός από ένα μόνο αντίγραφο για προσωπική χρήση μόνο, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, αναπαράγετε, τροποποιήσετε, αναδημοσιεύσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε ή διανείμετε οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες από αυτόν τον Ιστότοπο σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς ή τον συγκεκριμένο πάροχο περιεχομένου, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκτηση άδειας πριν από την επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Ιστοσελίδες τρίτων

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να σας συνδέει με άλλους δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο ή να περιλαμβάνει άλλες παραπομπές σε πληροφορίες, έγγραφα, λογισμικό, υλικά ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα μέρη. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες ή υλικό που ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να θεωρούν ακατάλληλο ή προσβλητικό.

Αυτές οι άλλες ιστοσελίδες και τα μέρη δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα, την ευπρέπεια ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για λάθη ή παραλείψεις σε οποιεσδήποτε αναφορές σε άλλα μέρη ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η συμπερίληψη ενός τέτοιου συνδέσμου ή μίας τέτοιας αναφοράς παρέχεται απλώς ως διευκόλυνση και δεν υποδηλώνει την έγκριση ή τη σύνδεση με τον ιστότοπο ή το μέρος από εμάς, ούτε οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή.

Αποποίηση εγγυήσεων, περιορισμοί ευθύνης και αποζημίωση

Η χρήση των Niso Villas είναι με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Ο Ιστότοπος παρέχεται "ως έχει" και "ως διαθέσιμος". Αποποιούμαστε κάθε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

Δεν ευθυνόμαστε για ζημιές, άμεσες ή επακόλουθες, που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς και συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε από τυχόν αξιώσεις, απώλειες, έξοδα ευθύνης και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από την παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους από εσάς. Αναγνωρίζετε ότι έχετε μόνο μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Ιστότοπου. Επειδή ο Ιστότοπος δεν είναι απαλλαγμένος από σφάλματα ή σφάλματα, συμφωνείτε ότι θα τον χρησιμοποιείτε προσεκτικά και θα αποφεύγετε τρόπους χρήσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια της περιουσίας ή των πληροφοριών σας ή οποιουδήποτε τρίτου.

Διάρκεια και λήξη

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ σε σχέση με εσάς όταν δημιουργήσετε ένα Niso Villas λογαριασμό ή όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το Niso Villas και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να καταγγελθεί από εσάς ή από εμάς.

Niso Villas διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή να αναστείλει τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ή πιθανολογούμενης μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Ιστότοπου, είτε κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είτε με άλλο τρόπο. Εάν το Niso Villas καταγγέλλει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή αναστέλλει τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, Niso Villas δεν θα έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας.

Ανάθεση

Niso Villas μπορεί να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή μέρος αυτών χωρίς περιορισμούς. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος τους σε οποιονδήποτε τρίτο.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και κάθε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από αυτούς ή σχετίζεται με αυτούς, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους της χώρας μας. gr χωρίς να τίθεται σε ισχύ οποιαδήποτε διάταξη ή κανόνας περί επιλογής ή σύγκρουσης νόμων.

Οποιαδήποτε νομική αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία που απορρέει ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή τον Ιστότοπο θα ασκείται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της gr.

elEL